0-meting

Bij een 0-meting (c.q. vooropname) wordt door middel van een bouwkundige opname de bouwkundige staat en toestand van een object vastgelegd. Hierbij worden alle schade, zettingen, scheurvormingen zowel interieur als exterieur nauwkeurig geïnventariseerd en beschreven. Dit wordt veel toegepast voorafgaand aan bouwactiviteiten die in de directe omgeving van uw woning of bedrijfspand worden uitgevoerd. De eigenaar, gemeente of aannemer kan met de rapportage aantonen dat de schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was. Tevens komt het steeds vaker voor dat opdrachtgevers en / of verzekeraars (CAR-verzekering) eisen dat een nulmeting rapport wordt gemaakt waarin de staat van de panden en bebouwing wordt vastgelegd, alvorens met de werkzaamheden kunnen beginnen.