Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Wilt u weten welke kosten u in de toekomst kunt verwachten aan onderhoud? Een meerjarenonderhoudsplan biedt dan uitkomst. Door een meerjarenonderhoudsplan op te stellen weet u precies welke onderhoudskosten u kunt verwachten. Zo kunt u realistisch vooraf budgetteren en komt u niet voor verrassingen te staan.

Wij kijken eerst naar de kwaliteit van het vastgoed per onderdeel van het gebouw. Deze gegevens kunnen komen uit de resultaten van de conditiemeting. Wanneer deze conditiemeting nog niet heeft plaatsgevonden, dan kan A&S de conditiemeting voor u uitvoeren. Vervolgens analyseren wij de gegevens, maken we een onderhoudsplan voor de komende jaren, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever(s). In dit plan staat welk onderdeel onderhoud behoeft, op welke termijn en een indicatie van de kosten. De planningshorizon bepalen we in overleg met u, dit kan bijvoorbeeld 10, 20, 40 of ‘oneindig’ zijn.

A&S heeft reeds ruime ervaring met het opstellen van onderhoudsplanning voor diverse opdrachtgevers (gemeenten, schoolbesturen, woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren (VvE), complexbeheerders, sportverenigingen, etc.) en informeert u graag volledig vrijblijvend over de mogelijkheden.