Vergunningen

In een vroeg stadium controleren wij het bestemmingsplan en de regels op het gebied van welstand. Op basis van uw wensen en de mogelijkheden binnen de regels ontwerpen wij een schetsplan. In overleg met u leggen we dit als schetsplan aan de gemeente voor.

De volledige uitwerking van het plan vindt plaats zodra de gemeente heeft aangegeven dat het plan haalbaar is. Wij verzorgen de bestekstekeningen, constructieve berekeningen, ventilatie- en daglichtberekeningen en de formele aanvraag bij de gemeente.